Overstapservice administratiekantoor ZZP Boekhouder Ede

Ondernemers overwegen regelmatig om over te stappen naar een andere accountant of

Overstapservice administratiekantooradministratiekantoor. Redenen zijn vaak onvrede over de kwaliteit, te hoge kosten of het niet nakomen van afspraken. De drempel om over te stappen ligt vaak hoog omdat men bang is dat de overdracht niet probleemloos zal verlopen. Dit is een begrijpelijke maar niet terechte vrees. Om het u gemakkelijk te maken heeft ZZP Boekhouder Ede een overstapservice ontwikkeld die de drempel om over te stappen naar een ander administratiekantoor wegneemt.

Overstapservice

Deze overstapservice, in combinatie met de wettelijke bepalingen waar accountants en administratiekantoren zich aan moeten houden, garandeert een zo soepel mogelijke voortzetting van de administratieve en fiscale dienstverlening.

  • ZZP Boekhouder Ede vraagt alle specificaties van de laatste jaarrekening en aangiften op bij de voormalige accountant, zodat alle gegevens voor de volgende jaarrekening en aangiften voor handen zijn.
  • Als er een aantal maanden nogmaals ingeboekt moeten worden dan nemen wij dit ook voor onze rekening.
  • Indien nodig dan vragen wij uitstel aan voor uw aangiften. Zo loopt u nooit het risico dat de belastingdienst u aanmaant voor nog niet gedane aangiften.
  • Mocht u tegen kosten aanlopen die te maken hebben met de overstap dan nemen wij deze kosten in redelijkheid voor onze rekening.

Checklist bij opzeggen huidige administratiekantoor of accountant

  • Wellicht staan er nog facturen open bij uw huidige accountant. Vraag hierna en laat schriftelijk bevestigen.
  • U wilt niet langer gebruik maken van de diensten van uw huidige accountant. Geef aan dat dit zonder uw schriftelijke toestemming ook niet meer mag.
  • Stuur ter bevestiging de opzeggingsbrief die ZZP Boekhouder Ede u ter beschikking stelt.

 

ZZP Boekhoudkantoor

 

 

You must be logged in to post a comment.