Aangifte inkomstenbelasting

aangifte inkomstenbelastingUw resultaat als ondernemer oftwel winst uit onderneming wordt net als loon aangegeven in box 1 van de aangifte inkomstenbelasting. In box 1 vindt u verder de woning en hypotheek en uw uitgaven voor lijfrente, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het voordeel van ZZP’er zijn is dat u verschillende extra aftrekposten krijgt van de belastingdienst. De belastingdienst wil graag dat u ondernemer bent. Wat u moet doen is winst maken. Wij zorgen ervoor dat de fiscale mogelijkheden optimaal worden benut. Tevens optimaliseert onze software de verdeling van de belastingdruk tussen u en uw partner.

Aangifte inkomstenbelasting

In de onderstaande tabel ziet u wat u bij een gegeven winstniveau aan belasting verschuldigd bent en wat u netto overhoudt. Er is geen rekening gehouden met een eventuele dotatie aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). De mutatie in de FOR vindt overigens plaats in de commerciële winstberekening en zit dus eventueel boven de hieronder in de tabel genoemde ‘Winst uit onderneming’.
In de winst uit onderneming zijn geen posten verwerkt die in de aangifte inkomstenbelasting thuishoren. Daarbij is met name te denken aan de AOV verzekering of lijfrente. Deze is wel aftrekbaar in die aangifte.

Klik op het plaatje voor vergrote weergave:

Aangifte inkomstenbelasting

De winst na belasting is dus gelijk aan de winst uit onderneming minus de te betalen IB/PH (inkomstenbelasting/premieheffing) en ZVW. Bijvoorbeeld bij een winst van € 50.000 betaalt u € 12.391 belasting en ZVW. U houdt dan netto € 37.609 over van de winst, afgezien van eventueel ander belast inkomen of andere aftrekposten.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Naast inkomstenbelasting betaalt u de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de Belastingdienst. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage Zvw. Aan de bijdrage Zvw zit een bovengrens. Daarboven hoeft u niets te betalen.

Fiscaal partnerschap

Als u en uw partner fiscaal partner zijn dan nemen we de aangifte van uw partner automatisch mee in onze aangifte. De aftrekposten worden dan zo gunstig mogelijk verdeeld. Hier leest u alles over fiscaal partnerschap.