Jaarrekening

Vergelijkende cijfers

Jaarrekening administratiekantoor

Aan het einde van het ondernemersjaar is het tijd om de jaarrekening op te stellen. Het is een ijkpunt voor uw onderneming en een vooruitblik naar de toekomst. Wat kan er nog verbeterd worden. U ziet de ontwikkeling van uw resultaat, omdat we ook de vergelijkende cijfers van het vorige jaar in de rapportage opnemen.

Jaarrekening niet verplicht

Een jaarrekening is niet verplicht voor een eenmanszaak maar wij vinden dit toch een belangrijk naslagwerk voor u als zelfstandige. Bovendien kunnen de bank of andere relaties u om een jaarrekening vragen bij de aanvraag van een hypotheek of financial lease voor uw nieuwe auto. Denk ook aan het moment dat u een uitkering nodig heeft van uw AOV verzekering. Zij willen ook de cijfers hebben van de laatste 3 jaar. Let op dat sommige administratiekantoren een jaarrekening niet in hun prijs meenemen.

Professionele jaarrekening

Wij stellen u jaarrekening op een professionele en leesbare manier op. De boekhouding voor de omzetbelasting dient hiervoor als basis. Wij doen vervolgens nog controles op volledigheid en consistentie en voegen belangrijke posten toe. Dit zijn bijvoorbeeld afschrijvingen, privé gebruik of overlopende posten. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting.

Wat is een balans?

De balans is een momentopname en het geeft een overzicht van de financiële situatie van je onderneming. Het overzicht bestaat uit de schulden en bezittingen van je onderneming aan het eind van een boekjaar. Het boekjaar loopt meestal parallel aan een kalenderjaar en de datum van de balans is dan ook meestal 31 december.
Je bezittingen, ook wel activa genoemd, staan aan de linkerkant van de balans. Je schulden, passiva genoemd, staan aan de rechterkant van de balans. Hier staat ook je eigen vermogen, ook wel kapitaal genoemd.

Wat is een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening heet ook wel resultatenrekening of exploitatierekening. Het geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Dit overzicht eindigt met de over die periode behaalde winst of verlies.

De jaarrekening dient tevens als basis voor de aangifte inkomstenbelasting. De winst wordt aangegeven in box I als winst uit onderneming.