Aftrekposten voor ondernemers.

De belastingdienst stimuleert ondernemen. Als de Belastingdienst u als ondernemer erkent, dan Aftrekpostenheeft u recht op extra aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Starters die recht hebben op zelfstandigenaftrek, kunnen de eerste jaren als ondernemer ook profiteren van startersaftrek.

Administratiekantoor

Wij zijn er als administratiekantoor voor om uw belastingen te optimaliseren. De hieronder genoemde fiscale faciliteiten hebben alle betrekking op uw winst als ondernemer. Deze winst wordt meegenomen in uw aangifte inkomstenbelasting waar de normale faciliteiten zoals hypotheekrenteaftrek van toepassing zijn.

Aftrekposten voor ondernemers

Let op: u kunt alleen van deze aftrekposten gebruik maken als u wordt beoordeeld als ‘ondernemer voor de inkomstenbelasting’. Hiervoor gelden een aantal criteria.

Willekeurig afschrijven

Starters hebben nog de mogelijkheid om hun winst beter te spreiden met ‘willekeurige afschrijvingen’. Ondernemers moeten hun investeringen in bedrijfsmiddelen afschrijven. Iets is een investering als je het langer dan 12 maanden gebruikt, en als het minimaal € 450,- kost. Zaken als een computer, kantoorinrichting, auto’s e.d. zijn in meestal investeringen.

Starters mogen zelf weten hoe snel ze afschrijven, dit heet willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je bij hoge winsten ervoor kan kiezen om versneld (bijvoorbeeld in één of twee jaar) af te schrijven. Je drukt daarmee je winst en dus de belastingdruk. Maar als je (nog) geen winst draait, kun je er voor kiezen de afschrijving uit te stellen.

Onze aangifte software optimaliseert de aftrekposten en verdeelt deze tussen u en uw fiscale partner. Uiteraard nemen we ook uw hypotheekrente en andere uitgaven gerelateerd aan inkomen mee in de aangifte.