Verlegde BTW in de BTW aangifte

verlegde btw in btw aangifte

De BTW-aangifte wordt nog weleens onderschat. De gedachte dat het alleen gaat om de ontvangen BTW minus de betaalde BTW, klopt lang niet altijd. De meeste fouten komen voor bij de zogenaamde verlegde BTW. Dit komt met name voor in de bouw of bij buitenlandse facturen. Let ook op dat je een juiste factuur verstuurd.

 

Verlegde BTW wanneer je een factuur stuurt.

In bepaalde gevallen hoef je geen BTW te rekenen over jouw diensten. Je verlegt dan de BTW naar de ontvanger van de factuur. De ontvanger moet dan de BTW opgeven in zijn aangifte. Dat kan in Nederland bijvoorbeeld in de bouw of wanneer je een factuur stuurt naar een ondernemer in het buitenland. Let op dat je het BTW-nummer van de klant ook op de factuur vermeldt!

Je dient dit soort verleggingen apart aan te geven bij de BTW-aangifte, vaak inclusief het BTW-nummer van jouw klant en zelfs uitgesplitst naar goederen en diensten (binnen de EU). Dat is dus wat anders dan alleen opgeven dat het een factuur met 0% BTW was.

Verleggingen wanneer je een factuur ontvangt.

Wanneer jouw leverancier de BTW naar jou heeft verlegd, dien je dit ook apart aan te geven bij de BTW-aangifte. De BTW wordt dan bij jouw aangifte opgeteld maar die mag je daarna in een ander onderdeel meteen weer aftrekken. Ook al is saldo hiervan nul, je dient het wel als zodanig allemaal gescheiden op te geven.

Google en andere verwervingen uit landen binnen de EU.

Adverteert u bijvoorbeeld op Google Adwords? Let dan op de verplichte afdracht van BTW over de facturen van Google Adwords vanuit Ierland. Bij automatische incasso machtiging ziet u op uw bankafschrift een afschrijving door Arvato Fin Serv Ltd. Ogenschijnlijk zijn deze facturen vrijgesteld van BTW. Echter, de verleggingsregeling is van toepassing, waardoor de BTW in veel gevallen alsnog verrekend, in ieder geval aangegeven, dient te worden.

Dit betekent dat u de BTW op uw aangifte omzetbelasting moet invullen (BTW vak “4B Leveringen/diensten uit landen binnen de EU”). Als u Adwords gebruikt voor belaste (dus commerciele) doeleinden, dan kunt u deze BTW als voorbelasting op dezelfde aangifte weer aftrekken (BTW vak 5b ‘Voorbelasting’). Ditzelfde geldt voor andere inkopen binnen de Europese Unie.

Kleine ondernemersregeling (KOR).

Wanneer je minder dan 1883 euro BTW op jaarbasis hoeft af te dragen, kun je in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vermindering van afdracht. Je hoeft dan minder BTW af te dragen. Wat je niet aan BTW hoeft af te dragen, moet je wel weer bijtellen bij de winst.

De grondslag van de KOR is niet hetzelfde als het saldo af te dragen BTW over een heel jaar. En weer spelen de verleggingen hierbij een grote rol. Voor de KOR dient de BTW van in Nederland verlegde BTW wel meegerekend te worden. Bij facturen uit het buitenland, telt de verlegde BTW weer niet mee maar de voorbelasting hiervan weer wel.

BTW aangifte

Alleen wanneer je louter gewone Nederlandse facturen verstuurt en ontvangt, kun je inderdaad zeggen dat de BTW-aangifte een kwestie is van ontvangen BTW min betaalde BTW. In ieder ander geval dien je je te realiseren dat het net iets ingewikkelder in elkaar zit.

In onze ervaring hebben veel kleine ondernemers meer te maken met verlegde BTW dan zij zich bewust zijn. Uiteraard kan ZZP Boekhouder Ede u hierbij assisteren of de correcte aangifte verzorgen.

Post Tagged with , ,

You must be logged in to post a comment.