Registratie machtiging intermediair SBA en VIA

machtigingDe Belastingdienst stuurt u als klant van ZZP Boekhouder Ede brieven inzake de machtigingsregistratie Serviceberichten Aanslag, inkomstenheffing 2017 en 2018. Via de machtiging Serviceberichten Aanslag (SBA) kunnen wij als (fiscaal)adviseur digitaal de berichten zien die de Belastingdienst aan u verstuurt. Zo kunnen wij bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting bijvoorbeeld zien of er al een voorlopige aanslag is geweest en na het indienen van de aangifte de verwerking door de Belastingdienst verder volgen. We kunnen dan controleren of de aanslag van de Belastingdienst overeen komt met onze aangifte.

Het actief zijn van de machtiging is voor ons als fiscaal dienstverlener dan ook zeer gewenst. Zonder actieve machtiging ontvangen wij geen digitale kopie van de berichten die de Belastingdienst naar u verstuurt.

Bent u akkoord met de machtiging dat wij een digitale kopie ontvangen?

In dat geval hoeft u niets te doen. Bewaart u de ontvangen brief en envelop echter goed bij uw eigen administratie. Wij ontvangen dan ook met betrekking tot de inkomstenheffing 2017 een digitaal kopie van de berichten die de Belastingdienst u stuurt.

Wilt u niet dat wij een digitale kopie van de Belastingdienst ontvangen?

Is het voor u niet gewenst dat wij een digitaal kopie van de berichten inzake de inkomstenheffing 2016 van de Belastingdienst ontvangen? In dat geval dient u het bijgevoegde formulier via de meegestuurde retourenveloppe terug te sturen naar de Belastingdienst. De machtiging wordt dan ingetrokken en wij ontvangen géén digitaal kopie van de berichten die de Belastingdienst u stuurt met betrekking tot de inkomstenheffing 2017.

Volledigheidshalve merken wij nog op dat een actieve machtiging ook in een later stadium altijd kan worden ingetrokken. U heeft daarvoor wel de intrekkingscode nodig die op het formulier staat. Bewaar dit daarom goed bij uw eigen administratie.

Vragen over de Serviceberichten Aanslag? Neem contact met ons op.

Post Tagged with ,

You must be logged in to post a comment.