Het M-Biljet invullen bij emigratie of immigratie

M-BiljetAls u gaat emigreren of immigreren, zult u na uitschrijving of inschrijving van de Basisregistratie Persoonsgegevens van de Belastingdienst een M-biljet ontvangen. Het M-biljet zult u ontvangen in het jaar na uw emigratie of immigratie. Het is nog steeds een papieren biljet. Omdat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan het elektronisch aangifte doen, wordt het papieren M-biljet vaak gezien als een heel ingewikkelde en vervelende opgaaf. Daarnaast worden er enkele specifieke vragen gesteld over de periode van belasting- en premieplicht en de conserverende aanslag.

Wanneer M-Biljet invullen?

Indien u een M-biljet in het voorjaar hebt ontvangen van de Belastingdienst, dan krijgt u uitstel tot 1 juli van dat jaar. Het is mogelijk om extra uitstel aan te vragen. Na emigratie zult u allereerst belastingplichtig worden in uw woonland. Indien u inkomen uit Nederland ontvangt, bent en blijft u buitenlands belastingplichtig in Nederland. Dat betekent overigens niet dat u ook werkelijk belasting betaalt in Nederland. Nederland heeft met heel veel landen belastingverdragen gesloten waarin is geregeld welk land over welke inkomsten belasting mag heffen.

Premieheffing en keuzerecht bij emigratie

Bij het M-biljet is het de eerste keer dat u wellicht in aanraking komt met enkele specifieke regelingen. Door emigratie bent u waarschijnlijk niet meer premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. Vanaf emigratiedatum bouwt u dus bijvoorbeeld geen AOW-rechten meer op. Het kan voordelig zijn dit vrijwillig te verzekeren. Of dat zinvol is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Ook kan de regeling als kwalificerende buitenlands belastingplichtige een rol spelen.

De welbekende “keuzeregeling” is per 1 januari 2015 komen te vervallen. In het kort moet onder deze regeling 90% van het wereldinkomen (van alle 3 de boxen) in Nederland belast zijn, om buitenlandse aftrekposten in Nederland te mogen aftrekken.

Laat uw M-biljet invullen door ZZP Boekhouder Ede.

Zoals u wellicht inmiddels zelf hebt kunnen ondervinden, komt er nogal wat kijken bij het invullen van het M-biljet. Het is dan ook geen overbodige luxe om hiervoor een belastingadviseur in te schakelen. Uiteraard kunt u ook bij ZZP Boekhouder Ede terecht voor het laten verzorgen van uw emigratieaangifte inkomstenbelasting en het beoordelen van alle gevolgen in het emigratiejaar, maar ook voor de volgende jaren. Daarnaast is het voor ons kantoor wel mogelijk om het M-biljet digitaal in te dienen.

You must be logged in to post a comment.