Kamer wacht tot Kerst met conclusies over omstreden zzp-wet DBA.

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft toegezegd dat het oordeel van de deskundigen op 19 december naar de Kamer gaat, samen met een voortgangsrapport van hemzelf. De Kamer kan daar dan die week nog over debatteren.

Snel oordeel geëist DBA modelovereenkomst

Een Kamermeerderheid stuurde donderdagavond aan op een snel eerste oordeel van Boot over de modelovereenkomsten. Deze worden gehanteerd ter vervanging van de vrijwaring met een zogenoemde ‘VAR-verklaring’. De begeleidingscommissie werd in april geïnstalleerd op verzoek van de Eerste Kamer.

Wiebes gaf geen gehoor aan de aandrang om al op 1 november een oordeel voor te leggen. De staatssecretaris houdt vol dat afschaffing van de VAR noodzakelijk was en dat voor de overgang een vol jaar nodig is, tot 1 mei. En waar nodig, zal ook daarna nog niet worden gehandhaafd.

Sommige constructies in strijd met de wet

Volgens hem is de overgang voor zzp’ers en hun opdrachtgevers vaak een kwestie van wennen. ‘Maar veel goedwillende ondernemers komen er nu ook achter dat hun manier van werken neerkwam op een dienstverband. Dat repareren we niet zomaar’, aldus Wiebes. Veel meer zzp’ers werkten volgens hem eigenlijk in vaste dienst dan werd aangenomen.

DBA

Ook de publieke omroep, waar de meeste problemen lijken te zijn, heeft volgens Wiebes een manier van werken ontwikkeld die in strijd met de wet is. ‘Het is bepaald niet allemaal in orde en de bedoeling is om dat wel in orde te brengen’, aldus Wiebes.

Volgens hem gaat het inmiddels alweer veel beter met de goedkeuring van modelcontracten.  Deze moeten een werkwijze vastleggen die verzekert dat er geen sprake is van een dienstverband. Voor augustus werden twee van de drie voorgelegde contracten afgewezen, sindsdien worden twee van de drie goedgekeurd. ‘De markt leert snel’, aldus Wiebes.

Overeenkomsten te restrictief

Veel zzp’ers en hun opdrachtgevers klagen echter dat de Belastingdienst de modelcontacten, waarin de nadruk moet liggen op het ontbreken van een gezagsrelatie, veel te restrictief maakt. Daardoor zijn ze onzeker over de mogelijk gevolgen in de vorm van fiscale naheffingen.

Volgens Wiebes volgt de dienst alleen maar de wet over wat een dienstverband is. De oorsprong daarvan is meer dan 100 jaar oud. De suggestie van D66-er Steven van Weyenberg om dan naar die definitie te kijken, werd door hem weggewuifd. ‘Dat veranderen we hier niet even’. Hij verwees daarvoor bovendien naar minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher.

Regeringspartijen voelen zich ongemakkelijk

De oppositie wil, onder aanvoering van D66, uiterlijk in januari een definitief besluit over de definitieve invoering van de wet DBA. Ook regeringspartijen VVD en PvdA maakten duidelijk dat ze zich ongemakkelijk voelen onder de vele klachten.

Vanaf 17 oktober is er een meldpunt bij de Belastingdienst. Volgens Van Weyenberg lopen 50.000 (van de ruim 1 miljoen) zzp’ers op dit moment het risico dat ze opdrachten kwijtraken.

Vrijwaring van boetes en naheffingen

De VVD steunde ook de inzet van D66 om behalve goedwillende zelfstandige professionals, ook bonafide opdrachtgevers voorlopig te vrijwaren van eventuele naheffingen. Staatssecretaris Eric Wiebes zei eerder al dat de Belastingdienst niet zal optreden tegen de zzp’ers zelf.

You must be logged in to post a comment.