Maatschap opzetten, hoe doe je dat.

MaatschapEen maatschap is één van de rechtsvormen waar je als ondernemer voor kunt kiezen. Wat is het en voor wie is dit type rechtsvorm geschikt? De feiten over een maatschap.

Een maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, de zogenoemde maten. Iedere ‘maat’ heeft zijn eigen inbreng. Dat kan in de vorm van geld, goederen of diensten zijn. De winst die voortkomt uit deze maatschap wordt vervolgens verdeeld onder alle leden volgens een vooraf afgesproken verdeelsleutel.

Interessant voor wie

Het starten van een maatschap is interessant voor ondernemers die gezamenlijk een praktijk willen starten en zich begeven in de vrije beroepen zoals artsen, accountants of fysiotherapeuten. Voor deze rechtsvorm gelden geen specifieke oprichtingseisen. Je kunt dus zo samen met een paar vrienden of zakenpartners je eigen maatschap beginnen.

Aansprakelijkheid

In tegenstelling tot bij een vennootschap onder firma zijn in een maatschap alle ondernemers aansprakelijk voor een evenredig deel van het bedrijf. Bij een eventueel faillissement betekent dit dat één van de ondernemers vrijwel nooit kan opdraaien voor de hele schuld van het bedrijf. Wel is het zo dat schuldeisers aanspraak mogen maken op je privévermogen om zo jouw deel van de schuld op te eisen.

Verplichtingen

De maatschap kent – behalve inschrijving bij de KvK – geen verplichtingen. Omdat je een bedrijf start met één of meerdere zakenpartners is het wel zeer aan te raden om een maatschapcontract op te stellen. Voorkom problemen of misverstanden door het contract met daarin de onderling gemaakte afspraken vast te leggen bij een notaris. Daarin leg je onder andere vast:

 • Wie wat (minimaal) inbrengt
 • Welke bevoegdheden aan wie zijn voorbehouden of toebedeeld
 • Wat de verdeelsleutel van de winst is of eventueel het verlies
 • Hoe en wanneer de maatschap eventueel wordt beëindigd

Fiscale aspecten van een maatschap.

De fiscale aspecten van een maatschap komen aardig overeen met die van een eenmanszaak. Voor de belastingdienst is iedere maat namelijk een zelfstandig ondernemer.

 • Belasting betalen: Iedere maat betaalt afzonderlijk inkomstenbelasting over zijn deel van de winst. Deze wordt belast in box 1.
 • Belastingvoordeel: Als ondernemer van een maatschap kun je op dezelfde belastingvoordelen aanspraak maken als bij een eenmanszaak, zoals:
  • mkb-winstvrijstelling
  • ondernemersaftrek (bij voldoende urencriterium)
  • investeringsaftrek
  • fiscale oudedagsvoorziening

Sociale zekerheid en verzekeringen

 • Pensioen: Ondernemers in een maatschap hebben – net als Nederlandse werknemers – gewoon recht op AOW, wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het is verstandig om zelf een aanvullend pensioen te regelen, zodat je niet op je oude dag van het minimuminkomen hoeft rond te komen.
 • Ziektewet: Als ondernemer kun je geen aanspraak maken op de reguliere ziektewet. Om toch verzekerd te zijn van een inkomen bij ziekte, sluit je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af.
 • Ziektekosten: Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Als ondernemer betaal je premie aan de ziektekostenverzekeraar en sta je daarnaast een inkomensafhankelijke bijdrage af via de belastingaangifte.

Hoe word je het?

Door je samen met je maten in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, is jullie onderneming daadwerkelijk opgericht.

You must be logged in to post a comment.