Eenmanszaken krijgen een btw-identificatienummer.

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer voor communicatie naar klanten en leveranciers. Dit nieuwe btw-nummer is een alternatief voor het huidige nummer, dat het Burgerservicenummer (BSN) bevat. Met het gebruik van het nieuwe btw- nummer wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt.
Dit is de reden dat eenmanszaken vanaf januari 2 nummers hebben:

btw-identificatienummer

Het btw-identificatienummer (btw-id) is het nieuwe nummer waarin het BSN niet is verwerkt. Ondernemers moeten dit nummer gebruiken bij contacten met klanten en leveranciers. Uitsluitend voor de communicatie met de Belastingdienst blijft men het oude, op het BSN gebaseerde nummer, gebruiken. Dat heet vanaf 2020 het omzetbelastingnummer.


Wat betekent het BTW-identificatienummer voor u?


Vanaf 1 januari 2020 bent u dus ook verplicht het nieuwe btw-identificatienummer (btw-id) van uw eenmanszaak te vermelden op uw facturen en website.

De gevaren van het gebruik van het huidige BTW nummer

Ondernemers moeten om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), verregaande maatregelen nemen om de privacy van hun opdrachtgevers of klanten te beschermen, maar zijn zelf slecht beschermd. 

Een succesvolle ondernemer zal zijn of haar eigen burgerservicenummer (BSN) veelvuldig zelf verspreiden, omdat deze in het BTW nummer is verwerkt. Een BSN wordt door de wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) gezien als een “bijzonder persoonsgegeven”. Dit nummer is te vinden op een paspoort, ID-kaart of rijbewijs en is herleidbaar aan één specifiek persoon.

De Wbp stelt dat dit nummer alleen onder strikte voorwaarden gebruikt mag worden maar een ondernemer doet dit veelvuldig. Een ondernemer is immers wettelijk verplicht om zijn of haar BTW nummer op de factuur te vermelden. Dit nummer is echter opgebouwd uit het volledige BSN-nummer, met een toevoeging van B01, B02, etc. Er zijn al diverse zzp’ers die te maken hebben gehad van misbruik van hun persoonsgegevens. Het is immers vrij eenvoudig om het burgerservicenummer, de volledige naam, adres én telefoonnummer van de ondernemer te achterhalen en identiteitsfraude te plegen. Vanaf volgend jaar is dit verleden tijd. 

Verlegde BTW

Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur ‘btw verlegd’. Daarnaast vermeldt u het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur. Het btw-identificatienummer is het nummer met ‘NL’ ervoor.

You must be logged in to post a comment.