Belastingdienst codes op aanslagen.

Belastingdienst codesOp de Belastingdienst aangiften en aanslagen zijn vaak codes te vinden die een omschrijving geven over de soort aanslag en de periode van de aanslag. Het kan interessant zijn om deze codes te ontcijferen. Op de website van de Belastingdienst zelf is hier niets over te vinden, vandaar dat wij een lijstje voor u hebben samengesteld met alle mogelijke codes die gebruikt worden. Ook kunt u de code omzetten in een betalingskenmerk en vice versa.

Betalingskenmerk belastingdienst

Weet u alleen het betalingskenmerk, dan kunt u die eerst hier omzetten naar de code. De code die op de aangifte te vinden is begint altijd met uw BSN/sofinummer/fiscaal nummer. Daarna wordt de soort aanslag uitgedrukt als een letter.

A – Loonheffing naheffing
B – Omzetbelasting
F – Omzetbelasting naheffing
H – Inkomstenbelasting
K – Vermogensrendementsheffing
L – Loonheffing
M – Motorrijtuigenbelasting
N – Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)
O – Omzetbelasting teruggaaf
S – Premie ziekenfondswet zelfstandigen (t/m 2005)
T – Toeslagen (eindigend op 1 = kinderopvang, 2 = huur, 3 = zorg)
V – Vennootschapsbelasting
W – Zorgverzekeringswet
Y – Motorrijtuigenbelasting naheffing
Z – Overige

Letters en cijfers

Na de letter vindt u het laatste cijfer van het jaar van de aanslag. De cijfers daarna zijn een nadere aanduiding van de aanslag. Meestal duidt dit de maand aan waar de aanslag betrekking op heeft. Verder geldt:

0 t/m 5 = 1e t/m 5e voorlopige aanslag
6 = definitieve aanslag
7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag

21 = 1e kwartaal
24 = 2e kwartaal
27 = 3e kwartaal
30 = 4e kwartaal

Voorbeelden

Hier volgen een aantal voorbeeld codes die u kunt treffen. De eerste 9 cijfers zijn het sofinummer (BSN-nummer) of het fiscaal nummer van de onderneming.

1234.56.789.H.86 = Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2008
9876.54.321.B.01.0010 = Omzetbelasting januari 2010
2468.13.579.A.01.9120 = Naheffing loonheffing december 2009

Alleen al voor de omzetbelasting kunnen er dus 3 verschillende codes worden gebruikt. ZZP boekhouder Ede zorgt ervoor dat u geen naheffingsaanslagen ontvangt.

Post Tagged with , ,

You must be logged in to post a comment.