Moet ik mijn auteursrechten aan de Belastingdienst opgeven?


Ja, de auteursrechten die u van Buma/Stemra ontvangt, moet u opgeven bij de Belastingdienst. Op deze vergoeding houdt Buma/Stemra geen loonbelasting en premies in.

auteursrechten

Eventuele belastingheffingen over de van Buma/Stemra ontvangen inkomsten vindt dus plaats op basis van uw belastingaangifte Inkomstenbelasting. Buma/Stemra verstrekt één keer aan het begin van het jaar een Buma- en Stemra jaaropgave, waarin de totale vergoeding staat die in het voorafgaande kalenderjaar op uw naam geboekt is. De jaaropgave kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte Inkomstenbelasting over dat kalenderjaar. U vindt de jaaropgave op de Portal onder het tabblad Documenten. Buma/Stemra is eveneens verplicht om de gegevens uit de aan u verstrekte jaaropgave aan de Belastingdienst te verstrekken, dit gebeurt ieder jaar vóór 1 maart middels een zogenaamde IB47 voor het digitaal aanleveren van opgaven uitbetaalde bedragen aan derden. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens om uw aangifte te controleren.

Moet ik over mijn inkomsten Buma/Stemra BTW afdragen?
Componisten en tekstdichters zijn vrijgesteld van afdracht van BTW, voor zover het gaat om het leveren van diensten met betrekking tot hun auteursrechten. Met andere woorden: in de vergoeding die u van Buma/Stemra ontvangt, zit geen BTW en u hoeft hierover ook geen BTW af te dragen.

Afhankelijk van de omstandigheden kan een Auteurs BV of NV wel BTW aftrek krijgen en BTW aan Buma/Stemra in rekening brengen voor de Buma/Stemra-uitkeringen. Zie voor meer informatie: bumastemra.nl/is-een-auteurs-bv-iets-voor-u.

You must be logged in to post a comment.