WOZ-waarde van welk jaar heeft u nodig voor de aangifte Belastingdienst.

De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. U kunt een idee krijgen van de juiste waarde door de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met verkoopprijzen van woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum. U kunt dit op verschillende manieren doen.

Taxatie opvragen bij uw gemeente

WOZ-waarde

U kunt het verslag van de taxatie opvragen bij uw gemeente. Hierin staan de woningen vermeld die door de gemeente gebruikt zijn om de WOZ-waarde vast te stellen. Het taxatieverslag is vaak opgenomen als bijlage bij de WOZ-beschikking. U krijgt jaarlijks een WOZ-beschikking thuisgestuurd.

U kunt alleen het taxatieverslag van uw eigen woning opvragen, dus de woning waarvoor u een beschikking heeft gekregen.

Aankoopprijs of verkoopprijs woning opvragen

Met koopsominformatie van het Kadaster kunt u de aankoopprijs of verkoopprijs van een specifiek adres of van woningen in een bepaald postcodegebied opvragen. In een aantal gevallen is de koopsom niet bekend. Een overzicht van de uitzonderingsgevallen vindt u op de website van het Kadaster.

Aangifte inkomstenbelasting

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2011 heeft u de WOZ-waarde nodig die in januari 2011 verstrekt is. Dit is de WOZ-waarde met de waardepeildatum 01-01-2010.

WOZ-waarde voor 2012

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van 2012 staat de WOZ-waarde vermeld met de peildatum van 01-01-2011. Deze WOZ-waarde is van belang voor de (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting 2012.

De hoogte van het eigenwoningforfait.

Het eigenwoningforfait wordt berekend door een bepaald percentage van de WOZ waarde te nemen. In onderstaande tabel kun je aflezen wat de bedragen zijn voor het belastingjaar 2011.

WOZ-waarde meer dan Maar niet meer dan Eigenwoningforfait 2011
12.500 euro 0%
12.500 euro 25.000 euro 0,20%
25.000 euro 50.000 euro 0,30%
50.000 euro 75.000 euro 0,40%
75.000 euro 1.020.000 euro 0,55%
1.020.000 euro 5.555 euro, + 1,05% meer dan 1.020.000 euro