Record aantal oriënterende starters op startersdag KvK.

Iets minder starter in 2012.

De landelijke Startersdag van de Kamer van Koophandel in 2012 heeft dit jaar ruim 21.000 Startersbezoekers getrokken. Dat zijn er 2.000 meer dan het jaar daarvoor. Hoewel er in 2012 minder starters zijn geregistreerd (ca -3% ten opzichte van vorig jaar) lijkt het er wel op dat meer mensen zich oriënteren op een zelfstandig bestaan. De economische crisis speelt daarbij ongetwijfeld een rol: een groeiend aantal mensen is hun baan verloren of dreigt dat de komende tijd te gaan doen. Het aantal bezoekers van de Startersdag dat aangaf op dit moment werkeloos te zijn, lag dan ook ruim 3% hoger dan vorig jaar.

Startersdag

Van de bezoekers van de Startersdag was iets meer dan de helft (54%) man. De categorie 40-plus groeide ten opzichte van vorig jaar het meest (+5%). De meeste bezoekers (56%) gaven aan te willen starten in de dienstverlening.

De Kamer van Koophandel organiseert jaarlijks in november een Startersdag op 18 locaties in Nederland. Startende ondernemers kunnen terecht voor alle informatie omtrent het starten van een bedrijf. Er is een informatiemarkt en er worden presentaties gegeven over onder andere financiën, marketing en social media. Ook is er gelegenheid om te netwerken.