Mkb-winstvrijstelling verhoogd van 12 naar 14 procent in 2013

Geheel ondergesneeuwd door de onduidelijkheden in het regeerakkoord is er toch nog goed nieuws te melden voor zzp-ers en andere ondernemers. Vanaf 1 januari 2013 gaat de Mkb-winstvrijstelling omhoog van 12 naar 14 procent. Dit betekent dat kleine ondernemers in 2013 minder belasting hoeven te betalen.

Hoe vraagt u de Mkb-winstvrijstelling aan?

Ondernemers hoeven de Mkb-winstvrijstelling niet zelf aan te vragen. ZZP Boekhouder Ede past deze regeling toe bij alle ondernemers voor de inkomstenbelasting zodra er winstaangifte wordt gedaan. Deze aftrekpost wordt als allerlaatste geheven, dus nadat de ondernemersaftrek (waaronder de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek) is toegepast.

Wie komt voor de Mkb-winstvrijstelling in aanmerking?

De Mkb-winstvrijstelling staat open voor iedere ondernemer voor de inkomstenbelasting. Of u daadwerkelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, daarover gaat de Belastingdienst. Om de beoordeling goed te kunnen maken stelt de Belastingdienst ondermeer de volgende vragen:

  • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel? Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
  • Hoe zelfstandig is uw onderneming? Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
  • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)? Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
  • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden? Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
  • Wie zijn uw opdrachtgevers? U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe. Als uw klantenkring echter voornamelijk uit uw familie en vrienden bestaat, wordt u niet als ondernemer aangemerkt.
  • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten? U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
  • Loopt u ‘ondernemersrisico’? Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u ‘ondernemersrisico’, dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
  • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming? Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.

Het kan in 2012 interessant zijn om winst te verschuiven naar 2013 vanwege deze wijziging. Wij kunnen u hierin adviseren. Uiteraard moet dit binnen de regelgeving en in redelijkheid gebeuren.