Voordelen van periodieke giften boven normale giften.

periodieke giftenAls je jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een bepaald goed doel of instelling, kan je dat ook doen door middel van periodieke giften. Je legt dan vast bij een notaris in een akte, of sinds 2014 in een onderhandse akte van schenking, dat je jaarlijks een gift doet. Je hoeft dus niet meer naar de notaris toe. Periodieke giften zijn voor een periode van vijf jaar. Lees verder over de voordelen en voorwaarden.

Bij periodieke giften geldt geen minimum drempel

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt. Er is ook geen maximum gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan je ‘terugbetaalt’. Bij normale giften geldt een drempel bedrag van 1% van uw inkomen. Giften onder deze drempel zijn niet aftrekbaar.

Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift. Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

  • De gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 2014 met een onderhandse akte van schenking. Het goede doel regelt dit meestal graag voor je.
  • Je moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

Nog een voordeel van een periodieke gift is dat je ook kan geven aan een vereniging die geen ANBI is. Maar pas op: er worden dan wel een aantal voorwaarden gesteld aan de vereniging.

  • De vereniging heeft minstens 25 leden en heeft volledige rechtsbevoegdheid.
  • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen.
  • Vestiging van de vereniging is in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door ons aangewezen land.

You must be logged in to post a comment.