Investeringsaftrek 2014 personenauto’s vervalt.

Milieu-investeringsaftrek 2014Vanaf 2014 vervalt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op alle personenauto’s. In 2013 is deze aftrek nog mogelijk voor zeer zuinige personenauto’s (0% en 14% bijtelling) en voor bestelauto’s. Op Prinsjesdag was deze maatregel al in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd, maar staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit nu ook verwerkt in een wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan Investeringsaftrek 2014.

Bijtelling elektrische auto’s

In datzelfde wijzigingsvoorstel is ook de uitwerking van de bijtelling voor nul-emissieauto’s opgenomen. Bij een eerste tenaamstelling in 2014 en 2015 geldt voor deze auto’s 21 procentpunten korting op het standaardbijtellingstarief van 25%, zodat de forfaitaire bijtelling 4% bedraagt. Bij een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer wordt de bijtelling dan 7%.

Investeringsaftrek 2014 bij aanschaf in 2013

Wat investeringsaftrek betreft, is er geen specifieke overgangsregeling getroffen. Auto’s waarvoor in 2013 een investeringsverplichting wordt aangegaan, vallen daarom nog onder de investeringsaftrek van 2013. Als de auto pas in 2014 in gebruik zou worden genomen, kan de aftrek in dat jaar in de aangifte verwerkt worden. Verwerking in de aangifte van 2013 is dan mogelijk voor zover er is aanbetaald.

Investeringsaftrek 2014

Milieu investeringsaftrek 2014

De milieu-investeringsaftrek (MIA) zal in 2014 beperkt worden tot (semi)elektrische auto’s. Dit is niet in de tekst van het wetsvoorstel opgenomen, omdat dat eind dit jaar zal worden verwerkt in de nieuwe Milieulijst voor 2014. Ook zal dan blijken tot welk bedrag MIA op deze (semi)elektrische auto’s mogelijk is. We houden u op de hoogte.

Hierbij nog een handig filmpje van Volkswagen met uitleg mocht u nog in 2013 een auto willen kopen.

Post Tagged with ,