Urencriterium

Ondernemer

Het urencriterium houdt in dat u minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam moet zijn als ondernemerUrencriterium om recht te hebben op bepaalde fiscale faciliteiten die u anders als ondernemer niet heeft.
 Als u bijvoorbeeld maar 1.000 uur per jaar werkt als ondernemer, wordt u gewoon als ondernemer aangemerkt en heeft u ook recht op o.a. de investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling van 12%. Maar op bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek heeft u dan geen recht, omdat daarvoor wel de ureneis geldt.

Urencriterium per kalenderjaar

Naast die 1.225 uur in een kalenderjaar geldt nog een voorwaarde voor het urencriterium. Tenminste 50% van uw arbeidstijd (dienstbetrekking, neveninkomsten, onderneming) moet zijn besteed aan die ondernemingen.

Activiteiten die vallen onder het urencriterium

Als ondernemer besteedt u uiteraard veel tijd aan uw onderneming. Deze uren tellen allemaal mee voor het urencriterium. Dus niet alleen ‘facturabele’ uren maar ook acquisitie, website bijhouden, reisuren, enzovoorts. Als startende ondernemer is het raadzaam om een dagboek bij te houden met alle activiteiten daarin vermeld, zodat u weet hoeveel uren u exact aan uw onderneming heeft besteed. De belastingdienst kan hier ook later om vragen. Nogmaals het is geen probleem als u bijvoorbeeld het eerste jaar niet aan het criterium voldoet, de startersaftrek kunt u altijd later nog genieten, als u waarschijnlijk ook meer winst maakt.