Zelfstandigenaftrek voor ondernemers.

Zelfstandigenaftrek 2023

Op 1 januari 2023 is de zelfstandigenaftrek verlaagd naar € 5.030. De zelfstandigenaf­trek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Tot en met 2011 was de zelfstandigenaftrek afhankelijk van de hoogte van jouw winst. Vanaf 2012 was de aftrek een vast bedrag. Ben je ondernemer, voldoe je aan het urencriterium* en bent u aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar? Dan was de aftrek vanaf 2012 t/m 2019 een bedrag van € 7.280. Om in aanmerking te komen voor dien je wel te worden beoordeeld door de belastingdienst als ‘Ondernemer voor de inkomstenbelasting’.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst, behalve als je in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als de winst te laag is om de aftrek geheel toe te passen, kun je het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Zelfstandigenaftrek 2020 = € 7.030,-

2021 = € 6.670,-

2022 = € 6.310,-Zelfstandigenaftrek 2023 2027

2023 = € 5.030,-

2024 = € 3.750,-

2025 = € 2.470,-

2026 = € 1.200,-

2027 = € 900,-

Voorwaarden zelfstandigenaftrek.

De zelfstandigenaftrek is een gedeelte van het inkomen dat je belastingvrij mag verdienen als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Je bent zelfstandig ondernemer.
  • Je voldoet aan het zogeheten urencriterium van de Belastingdienst, u werkt per jaar ten minste 1.225 uur in uw onderneming en u besteedt meer dan de helft van uw werktijd aan de onderneming.
  • De onderneming drijf je feitelijk zelf.
  • Je bent jonger dan de pensioenleeftijd.

Heb je de AOW leeftijd wel bereikt dan zijn de zelfstandigenaftrek en startersaftrek 50% van het normale bedrag.

Startersaftrek

De aftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:

  • Je was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • Je paste in die periode niet meer dan 2 keer aftrek toe.

Als je aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder bent dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de aftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn. De pensioengerechtigde leeftijd is nogal variabel. Vroeger was dat 65 jaar of ouder; ooit wordt dit 67 jaar of ouder. Maar in de tussentijd ligt die leeftijd ergens tussen 65 en 67 jaar.

Tijdens Prinsjesdag 2022 werd duidelijk dat de zelfstandigenaftrek – een gunstige aftrekpost voor zelfstandig ondernemers – nóg sneller wordt afgebouwd. Wat voor invloed heeft dit op de inkomstenbelasting die je afdraagt? Ga je er financieel op achteruit? En komt er compensatie in de vorm van andere aftrekposten of kortingen? We praten je bij. Op dit moment maken er zo’n 1,3 miljoen zelfstandigen gebruik van de zelfstandigenaftrek. Het overgrote deel (ongeveer 1 miljoen) werkt als zzp’er, de rest heeft werknemers in dienst. De snelle afbouw van de zelfstandigenaftrek heeft dus impact op veel zelfstandig ondernemers.

Waarom is de zelfstandigenaftrek zo belangrijk?

De zelfstandigenaftrek is mogelijk als je aan het urencriterium voldoet. Zzp’ers en ondernemers met werknemers in dienst die minimaal 1225 uur per jaar aan de eigen zaak besteden, mogen gebruik maken van deze gunstige aftrekpost.

Per jaar wordt een vast bedrag vastgesteld dat je van de boekwinst mag aftrekken tijdens de aangifte inkomstenbelasting. Dat is gunstig, want zo verlaag je het deel van het inkomen waar je uiteindelijk belasting over betaalt: het belastbaar inkomen.

Lager belastbaar inkomen gunstig voor inkomensafhankelijke premies

Zelfstandigen houden op deze manier niet alleen meer over, een lager belastbaar inkomen werkt ook door in inkomensafhankelijke premies. Denk aan zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Heb ik recht op zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is ooit in het leven geroepen om ondernemerschap te stimuleren. De gunstige aftrekpost is alleen bedoeld voor ondernemers die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en belasting betalen.

Een andere belangrijke voorwaarde is dus dat je minimaal 1225 uur per jaar aan de eigen onderneming besteedt (het urencriterium). De Belastingdienst kijkt naar de totale arbeidstijd die je voor je eigen zaak besteedt. Naast de uren die je voor opdrachtgevers werkt, vallen hieronder ook:

  • Tijd voor opleidingen cursussen
  • Reistijd
  • Tijd die je besteedt aan administratie

Waarom gaat de zelfstandigenaftrek omlaag?

In 2023 is de zelfstandigenaftrek nog € 5.030. Dit bedrag wordt in 5 jaar tijd afgebouwd naar 900,-. Veel sneller dan de overheid eerst van plan was. De reden? Het kabinet wil het belastingvoordeel van zelfstandigen verkleinen ten opzichte van werknemers in loondienst. De bedragen worden dus versneld afgebouwd; het fiscale voordeel wordt minder.

Verandert er iets in de voorwaarden zelfstandigenaftrek?

Nee. Hoewel de bedragen flink versneld worden afgebouwd, verandert er niets aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek.

Rekenvoorbeeld: netto voordeel zelfstandigenaftrek

Stel: de totale winst uit je onderneming is € 35.000 in 2023 en je hebt € 4.000 aan kosten gemaakt. De fiscale winst wordt dan:

35.000 – 4.000 = 31.000

Vervolgens pas je op de fiscale winst de zelfstandigenaftrek toe (en andere ondernemersaftrekposten, zoals ondernemersaftrek en eventueel startersaftrek als je daar nog recht op hebt).

31.000 – 5.030 = € 25.970

€ 25.970 wordt dan je belastbare omzet

Draai je eenzelfde omzet met vergelijkbare kosten in 2027? Dan ziet het er als volgt uit:

35.000 – 4.000 = 31.000 (fiscale winst)

31.000 – 900 = 30.100 (belastbare omzet)

Ga je er dan alleen maar op achteruit?

De overheid wil met de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek kleinere belastingverschillen creëren tussen zelfstandigen en werknemers. Toch zal je als zzp’er onderaan de streep niet veel verschil merken. Dit komt namelijk door wijzigingen in andere fiscale maatregelen voor zzp’ers die wél gunstig zijn voor wat je netto overhoudt.

1. Verhoging arbeidskorting

Het kabinet wil per 1 januari 2023 de arbeidskorting verhogen, met als doel werken voor iedereen aantrekkelijker te maken. Voor ondernemers met een maximaal jaarinkomen van € 115.000 zal dit gunstig uitpakken. Het plan is om de arbeidskorting in stappen jaarlijks te verhogen. Dat biedt een mooi tegenwicht aan het afbouwen van de zelfstandigenaftrek. De precieze hoogte van de arbeidskorting die je ontvangt, hangt naast inkomen ook van je leeftijd af.

2. Verlaging inkomstenbelasting

Een tweede maatregel is het verlagen van de inkomstenbelasting (tarief eerste schijf). Hier profiteert iedereen van, dus ook de zzp’ers. Het plan is om in 2023 het tarief van de eerste schijf (inkomen tot € 73.071) te verlagen van 37,07% naar 36,93%.

3. Startersaftrek blijft hetzelfde

Startende ondernemers mogen de eerste 5 jaar 3 keer gebruikmaken van startersaftrek. Dit is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, om zelfstandig ondernemen extra aantrekkelijk te maken. Uit de miljoenennota blijkt dat er geen plannen zijn om de startersaftrek te wijzigen.

Het is dus afwachten wat de wijziging in aftrek uiteindelijk netto voor je betekent de aankomende jaren. De fiscale verschillen zullen per kalenderjaar variëren. Maar één ding is duidelijk: iedere ondernemer betaalt mee aan de grootste koopkrachtreparatie in jaren.

*urencriterium = 1.225 uur per jaar.Zelfstandigenaftrek