Zelfstandigenaftrek voor ondernemers.

Zelfstandigenaftrek 2022

Op 1 januari 2022 is de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaf­trek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036. Tot en met 2011 was de zelfstandigenaftrek afhankelijk van de hoogte van jouw winst. Vanaf 2012 was de aftrek een vast bedrag. Ben je ondernemer, voldoe je aan het urencriterium* en bent u aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar? Dan was de aftrek vanaf 2012 t/m 2019 een bedrag van € 7.280. Om in aanmerking te komen voor dien je wel te worden beoordeeld door de belastingdienst als ‘Ondernemer voor de inkomstenbelasting’.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst, behalve als je in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als de winst te laag is om de aftrek geheel toe te passen, kun je het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Zelfstandigenaftrek 2020 = € 7.030,-

2021 = € 6.670,-

2022 = € 6.310,-

2023 = € 5.950,-

2024 = € 5.590,-

2025 = € 5.230,-

Voorwaarden zelfstandigenaftrek.

De zelfstandigenaftrek is een gedeelte van het inkomen dat je belastingvrij mag verdienen als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Je bent zelfstandig ondernemer.
  • Je voldoet aan het zogeheten urencriterium van de Belastingdienst, u werkt per jaar ten minste 1.225 uur in uw onderneming en u besteedt meer dan de helft van uw werktijd aan de onderneming.
  • De onderneming drijf je feitelijk zelf.
  • Je bent jonger dan de pensioenleeftijd.

Heb je de AOW leeftijd wel bereikt dan zijn de zelfstandigenaftrek en startersaftrek 50% van het normale bedrag.

Startersaftrek

De aftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:

  • Je was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • Je paste in die periode niet meer dan 2 keer aftrek toe.

Als je aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder bent dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de aftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn. De pensioengerechtigde leeftijd is nogal variabel. Vroeger was dat 65 jaar of ouder; ooit wordt dit 67 jaar of ouder. Maar in de tussentijd ligt die leeftijd ergens tussen 65 en 67 jaar.

*urencriterium = 1.225 uur per jaar.Zelfstandigenaftrek