Zelfstandigenaftrek voor ondernemers.

Zelfstandigenaftrek 2017.

Tot en met 2011 was de zelfstandigenaftrek afhankelijk van de hoogte van uw winst. Vanaf 2012 is de aftrek een vast bedrag geworden. Bent u ondernemer, voldoet u aan het urencriterium* en bent u aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar? Dan is aftrek vanaf 2012 een bedrag van € 7.280. Het bedrag is ongewijzigd voor 2017. Om in aanmerking te komen voor dient u wel te worden beoordeeld door de belastingdienst als ‘Ondernemer voor de inkomstenbelasting’.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst, behalve als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als uw winst te laag is om de aftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Voorwaarden zelfstandigenaftrek.

De zelfstandigenaftrek is een gedeelte van het inkomen dat belastingvrij verdiend mag worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • U bent zelfstandig ondernemer.
  • U voldoet aan het zogeheten urencriterium van de Belastingdienst, u werkt per jaar ten minste 1.225 uur in uw onderneming en u besteedt meer dan de helft van uw werktijd aan de onderneming.
  • U drijft de onderneming feitelijk zelf.
  • U bent jonger dan de pensioenleeftijd.

Startersaftrek

De aftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:

  • U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • U paste in die periode niet meer dan 2 keer aftrek toe.

Als u aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder bent dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de aftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn. De pensioengerechtigde leeftijd is nogal variabel. Vroeger was dat 65 jaar of ouder; ooit wordt dit 67 jaar of ouder. Maar in de tussentijd ligt die leeftijd ergens tussen 65 en 67 jaar.

*urencriterium = 1.225 uur per jaar.Zelfstandigenaftrek