Tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers in verband met coronavirus

Tijdelijke inkomensondersteuning

Er is een tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten vanwege het coronavirus. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.  De regeling geeft ondernemers ondersteuning voor de kosten van levensonderhoud zoals woonkosten of boodschappen.

Aanvragen tijdelijke inkomensondersteuning

Door de plotseling ontstane situatie in Nederland heeft de rijksoverheid nog geen definitieve richtlijn kunnen opstellen voor gemeenten. Er is al wel enige informatie en op basis daarvan hebben wij voor de getroffen ondernemers van de gemeenten Ede en Wageningen een aanvraagformulier beschikbaar. U kunt het aanvraagformulier vast invullen en uw aanvraag indienen.

Behandeling van uw aanvraag

Op het moment dat het ministerie de definitieve richtlijnen klaar heeft, gaan wij uw aanvraag zo snel mogelijk afhandelen. Dat zal over twee weken zijn, gerekend vanaf 23 maart 2020. Wij vragen om uw begrip en doen ons uiterste best om alles voor u zo eenvoudig en goed mogelijk te laten verlopen.

Voorwaarden voor het aanvragen tijdelijke inkomensondersteuning

U kunt een aanvragen indienen als

  • u in Nederland een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent
  • u rechtmatig verblijft in Nederland en woont in gemeente Ede of Wageningen
  • u bent ingeschreven bij de KvK

Afhankelijk van uw leefsituatie, dat wil zeggen alleenstaand of samenwonend/getrouwd, vullen wij uw inkomen aan. Heeft u een gezin en is het inkomen uit uw bedrijf minder dan € 1.500 per maand? Dan vullen wij het ontbrekende bedrag aan. Voor alleenstaanden geldt dat het bedrijfsinkomen minder moet zijn dan  € 1.000 per maand. De regeling heeft een termijn van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, en wordt met terugwerkende kracht toegekend en uitbetaald.

Waar wordt niet naar gekeken?

  • het inkomen van uw partner;
  • uw vermogen.

Aanvragen bedrijfskrediet

Van het ministerie hebben wij ook vernomen dat er nog een regeling komt voor het verstrekken van een bedrijfskrediet onder aangepaste voorwaarden. Voor deze regeling hebben wij op dit moment nog onvoldoende informatie om nu al een aanvraagformulier op te stellen.

You must be logged in to post a comment.