Welke pensioenregeling past het beste bij een zzp’er?

Pensioenregeling voor ZZPAls zelfstandig ondernemer moet je zelf een pensioenregeling treffen. Van de ZZP’ers in Nederland doet 25 tot 50% aan pensioenopbouw (2012). Het is dan ook niet een erg populair onderwerp. Om toch iets voor later te sparen vind je onderstaand 7 manieren waarop je als zelfstandig ondernemer voor je pensioen kan reserveren.

1. Oude pensioenregeling voortzetten

Soms is het mogelijk om de pensioenregeling van je laatste werkgever voort te zetten. Het voordeel hiervan is dat het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid (mits aanwezig in de pensioenregeling) gedekt blijft. Let wel dit moet je aansluitend op je dienstverband regelen dus controleer deze mogelijkheid voordat je start met je onderneming. Sinds 1 januari 2012 is de pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar. Voorheen was dit maximaal 3 jaar.

Ook ZZP Nederland heeft plannen voor een pensioenregeling voor zzp’ers. Of dit lukt is nog de vraag.

2. Meedoen aan een verplichte pensioenregeling

Er zijn een aantal bedrijfstakken en beroepsgroepen waarbij je als zzp’er verplicht deel moet nemen aan een bepaalde pensioenregeling. Voorbeelden hiervan zijn:

  • schildersbedrijf
  • stukadoorsbedrijf
  • afbouwbedrijf
  • fysiotherapeuten
  • tandartsen

Er zijn er nog meer, het gaat echter te ver om deze hier allemaal te noemen.
Let op: je moet je zelf aanmelden bij het pensioenfonds. Doe je dit niet en het pensioenfonds constateert later dat je je toch moet aanmelden dan moet je de volledige premie (vanaf de start van je onderneming) alsnog betalen!

3. Sparen voor een lijfrente of banksparen.

Bij een lijfrente spaar je voor een kapitaal dat je, als je stopt met werken, in termijnen laat uitbetalen. Sparen voor een lijfrente kan via een bank of een verzekeraar. De premie die je betaalt voor een lijfrente is tot zekere hoogte fiscaal aftrekbaar. Let goed op de kosten die je moet betalen als je een lijfrenteverzekering afsluit. In het verleden zijn er veel verzekeringen afgesloten die tegenwoordig als woekerpolis worden bestempeld! Een eenvoudige mogelijkheid is banksparen waarbij geen kosten zijn en je een vast rentepercentage krijgt.

4. Zelf sparen of beleggen

Het is uiteraard ook mogelijk om zelf geld apart te zetten voor later. Gewoon op een spaarrekening of door geld te beleggen. Je hebt hier wel een ijzeren discipline voor nodig! Het geld dat je spaart is netto en je kunt op ieder moment beslissen waar je het aan wilt besteden. Let wel: als je vermogen opbouwt moet je hier jaarlijks belasting (vermogensrendementsheffing) over betalen.

5. Een oudedagsreserve opbouwen

Binnen je onderneming mag je op de balans geld reserveren voor je pensioen, mits je winst maakt. Om te mogen reserveren voor de oudedagsreserve moet je wel aan voorwaarden voldoen. Meer informatie hierover vind je ook in het artikel ‘Fiscale oudedagsreserve’.
Let op: als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, bouw je niet echt een pensioen op, je reserveert alleen. Over deze reserve moet je straks belasting betalen. Dit kan voorkomen worden door de reserve om te zetten in een lijfrenteverzekering. Dan betaal je uiteindelijk ook belasting, maar dan alleen over de periodieke uitkering.

6. Stakingswinst omzetten in een lijfrente

Besluit je om te stoppen met je bedrijf, dan is het mogelijk om de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Ook hier zijn weer een aantal voorwaarden aan verbonden. Let op: het is natuurlijk onzeker of je winst realiseert bij het staken van je onderneming. Het is dan ook moeilijk om op basis van deze mogelijkheid je pensioen te plannen.

7. Aflossen hypotheek

Een andere vorm van sparen is het aflossen van de hypotheek. Of dit gunstig is is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van het vermogen in box 3 en het recht op toeslagen.

Pensioen is een lastig onderwerp. Het is wel belangrijk om toch een plan te hebben voor later. ZZP Boekhouder Ede kan u hierbij helpen door samen te kijken naar de mogelijkheden.