Elektrische auto en de bijtelling voor privé gebruik.

Bijtelling elektrische auto zoals Fisker Karma2012 moet het jaar worden van een flinke groei van het aantal elektrische auto’s. Het aanbod aan elektrische auto’s neemt toe, de actieradius wordt groter en het netwerk aan oplaadpunten breidt zich uit. Tijd om te kijken naar de huidige stand van fiscale regelingen voor de elektrische auto en de ontwikkelingen rondom de bijtelling.

Bijtelling

Allereerst de bijtelling. Op het standaardbijtellingstarief van 25% van de cataloguswaarde wordt in 2012 een korting verleend van 25%, mits de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram/km. Dit is een verruiming ten opzichte van 2011, toen alleen de volledig elektrische auto’s in deze categorie vielen. Vanaf 2012 geldt dat ook voor plug-in hybrides zoals de Opel Ampera of Chevrolet Volt.
Deze bijtelling van per saldo 0% loopt nog door tot en met kentekenregistraties uiterlijk 31 december 2013. Voor auto’s met een kentekenregistratie vanaf 2014 geldt straks, ondanks de inzet van onder meer Prins Maurits, een bijtelling van 7% van de catalogusprijs.

Investeringsaftrek

Voor de investering in een elektrische auto gelden allereerst de gewone investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek. Dit bedrag is een extra aftrekpost die van de winst mag worden afgetrokken. Tot voor kort waren personenauto’s in principe uitgesloten van deze investeringsaftrek, maar voor auto’s zonder of met een lage CO2-uitstoot (die voor de bijtelling voor 0% of 14% kwalificeren) geldt die uitzondering niet meer.
De milieu-investeringsaftrek (MIA) komt bovenop de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en is van toepassing indien een investering voorkomt op de zogenaamde milieulijst die jaarlijks door Agentschap NL wordt gepubliceerd. De elektrische auto staat op deze lijst onder code F5070, wat in 2012 betekent dat er 36% MIA kan worden geclaimd. Vereist is een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer.
Om voor de MIA in aanmerking te komen, moet de investering binnen 3 maanden bij Agentschap NL (NB: niet meer bij de belastingdienst) worden aangemeld met een daarvoor bestemd formulier. De code F5070 van de milieulijst geeft ook aan dat er gebruik gemaakt kan worden van versnelde afschrijving. Van het investeringsbedrag mag 75% versneld worden afgeschreven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. Ook oplaadpunten kwalificeren overigens voor MIA en versnelde afschrijving.

Geen BPM voor een elektrische auto.

Verder is qua investering van belang dat voor elektrische auto’s de komende jaren een nihiltarief BPM geldt. De elektrische auto kan dus zonder deze aanschafbelasting worden ingezet.
Voor de motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd, geldt eveneens een nihiltarief. Dat nihiltarief geldt in 2012 sowieso voor alle niet-dieselauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 110 gram/km en voor dieselauto’s met maximaal 95 gram CO2-uitstoot per kilometer. Dit nihiltarief geldt, zónder tussentijdse aanscherping van deze CO2-uitstootnormen, nog tot 1 januari 2014. Daarna blijft het nihiltarief tot en met 2015 van kracht voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram/km.

Post Tagged with