Btw-tarief per 1 oktober verhoogd naar 21%.

De btw kent verschillende tarieven. Het algemene tarief is 21%btw aangifte (vanaf 1 oktober 2012). Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 6%. Doet u zaken met het buitenland, dan kan het tarief van 0% van toepassing zijn.

21% btw

Vanaf 1 oktober 2012 gaat het algemene btw-tarief omhoog van 19% naar 21%.

Wanneer past u het nieuwe tarief toe?

U past het nieuwe 21%-tarief toe voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober. Bepalend is de leveringsdatum en dus niet de factuurdatum. Levert u de goederen of diensten vóór 1 oktober 2012? Dan moet u 19% btw in rekening brengen, ook al factureert u ná 30 september 2012.

Levert u goederen of diensten op of ná 1 oktober 2012 maar factureert u vóór die datum? Het nieuwe tarief geldt dan nog niet, dus zou u eigenlijk 19% btw moeten berekenen en op 1 oktober de resterende 2%. In deze situatie mag u echter meteen 21% btw factureren.

6% btw

6% is het verlaagde btw-tarief. Het geldt voor de volgende goederen:

Tevens geldt het verlaagde tarief voor de volgende diensten:

Kunst

Kunstvoorwerpen vallen alleen onder het 6%-tarief bij:

  • import uit een niet-EU-land
  • levering door de kunstenaar die het kunstvoorwerp heeft ontworpen en gemaakt of de levering door zijn erfgenaam
  • levering door een ondernemer die geen wederverkoper is en die de btw op zijn aankoop volledig heeft afgetrokken

Kunstvoorwerpen die derden maken in opdracht van een kunstenaar, vallen onder het 19%-tarief (21% vanaf 1 oktober 2012). Iemand is kunstenaar als hij bijvoorbeeld schilderijen en beeldhouwwerken ontwerpt die naar maatschappelijke opvattingen als kunstvoorwerp worden beschouwd.

Verzamelvoorwerpen

Voorwerpen voor verzamelingen vallen alleen onder het 6%-tarief bij import uit een niet-EU-land.

Antiek

Antiek valt alleen onder het 6%-tarief bij import uit een niet-EU-land. Onder antiek wordt verstaan alle voorwerpen die geen kunstvoorwerp of verzamelvoorwerp zijn en die meer dan 100 jaar oud zijn.

Post Tagged with ,