Eindejaarstips 2: Benut de investeringsaftrek optimaal.

Als u in 2014 een bedrag tussen € 2.300 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Vanaf € 2.300 tot € 55.248 is de aftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Personenauto’s komen bijvoorbeeld normaliter niet in aanmerking maar wel bedrijfsauto’s (grijs kenteken). Andere typische investeringen zijn machines, inventaris, computers en software.

investering

Om de investeringsaftrek optimaal te benutten kan het soms nodig zijn om investeringen even uit te stellen of te vervroegen. Dit speelt uiteraard met name rond de jaarwisseling. Een investering bedraagt altijd meer dan € 450. Kleinere facturen komen niet in aanmerking. Tevens moeten de aangeschafte goederen duurzaam worden gebruikt, in ieder geval langer dan 1 jaar. Wie door de belastingdienst wordt beschouwd als genieter van ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ kan de investeringsaftrek niet toepassen.

Plan je investering optimaal

Investeer je normaal gesproken weinig, dan is het raadzaam investeringen zo veel mogelijk in een jaar te laten samenvallen. Investeer je bijvoorbeeld zowel in 2014 als in 2015 voor € 1.200 aan computers en heb je verder geen investeringen, dan heb je in beide jaren geen recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voeg je alles samen tot één investering van € 2.400 aan computers in 2014 dan haal je € 672 aan belastingaftrek binnen.