Belastingdienst gaat in hoger beroep tegen ZZP’er in zorg.

BTW-vrijstelling in de zorgDe Belastingdienst gaat definitief in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank over btw-vrijstelling voor een zelfstandige in de zorgsector. De rechtbank oordeelde op 21 februari dat de Belastingdienst ten onrechte een ZZP-er in de zorg de verplichting had opgelegd om btw over zijn werkzaamheden af te dragen. Stichting ZZP Nederland gaat de ZZP’er in hoger beroep begeleiden.

De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat zelfstandigen die diensten verlenen in een ziekenhuis geen medische prestaties verrichten omdat ze factureren aan het ziekenhuis en niet rechtstreeks aan een patiënt. Hierdoor dient er btw te worden afgedragen door de zelfstandige. De rechtbank oordeelde dat “de diensten van de betreffende zelfstandige zijn aan te merken als gezondheidskundige verzorging van de mens. Anders dan dat de Belastingdienst meent is daarvoor niet vereist dat sprake is van een overeenkomst tussen verpleger en patiënt.” De rechtbank noemde de beoordeling van de betreffende belastinginspecteur zelfs onbegrijpelijk.

ZZP Nederland ondersteunt ZZP’er in hoger beroep.

Stichting ZZP Nederland zet zich al geruime tijd in voor zelfstandige zorgprofessionals en ondersteunt nu de gedaagde ZZP’er in het hoger beroep. Deze zelfstandige is door de problemen met de Belastingdienst, door de forse btw-afdracht en door de kosten van het eerste proces zover in moeilijkheden gekomen dat hij meent beter te kunnen stoppen als zelfstandige in de zorg.

“We vinden het onacceptabel dat zelfstandigen indirect door de Belastingdienst in grote financiële problemen komen” is het oordeel van Johan Marrink, oprichter van ZZP Nederland. Inmiddels hebben we er voor gezorgd dat er Kamervragen gesteld zijn, hebben we de bewindslieden brieven gestuurd en financieren we nu het proces voor de betrokken ZZP’er.”

Ondertussen blijven zelfstandigen in de zorg in onzekerheid.

Het daadwerkelijke hoger beroep kan nog wel enkele maanden op zich laten wachten. Ondertussen zitten veel ZZP’ers in de zorg met de onduidelijkheid of ze nu wel of niet btw moeten afdragen. Hoewel de Belastingdienst inmiddels meerdere processen verloren heeft blijft men vasthouden aan hun standpunt. Dat geeft veel onrust in een sector die gebaat is bij flexibel inzetbare vakmensen. Ondertussen worden contracten niet verlengd of ZZP’ers moeten 21% van hun tarief inleveren.

Bezwaarbrief btw-betaling beschikbaar.

Voor zelfstandigen die geconfronteerd worden met een btw maatregel heeft Stichting ZZP Nederland voor leden modelbrieven beschikbaar om bezwaar aan te tekenen tegen de betaalde btw-afdracht.

De regels volgens de Belastingdienst