Bedrijfsleven onbekend met nieuwe standaard digitale rapportage. (SBR)

Ruim 80 procent van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) is onbekend met Standard Business Reporting (SBR), de nieuwe (verplichte) standaard voor onder meer digitale belastingaangiften en kredietaanvragen bij banken.

SBR onderzoek

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Hogeschool van Amsterdam op eigen initiatief deed onder ruim 1.000 MKB-bedrijven.

Deze conclusie is volgens de onderzoekers zorgelijk, omdat SBR de administratieve druk op bedrijven juist kan verlichten en mogelijkheden biedt om kredietverstrekking te stimuleren. De Hogeschool van Amsterdam doet een dringende oproep aan overheid, brancheorganisaties, banken en financiële intermediairs om de handen ineen te slaan voor spoedige verdere invoering van SBR.

Financiële voordelen van SBR.

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis is sprake van een verontrustend dalende kredietverlening aan bedrijven. Volgens de Expertgroep Bedrijfsfinanciering van het Ministerie van Economische Zaken kan SBR hierin verandering brengen, omdat het de beoordelingskosten van een financieringsaanvraag verlaagt en de beoordelingstijd verkort. Voorts beoogt de overheid tot 2015 met SBR een administratieve lastenverlichting van 500 miljoen euro te realiseren voor het bedrijfsleven.

Per 1 januari 2013 heeft de Belastingdienst SBR verplicht gesteld voor de aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting. Vanaf 2014 krijgt het bedrijfsleven op grote schaal te maken met SBR, als ook de aangifte Omzetbelasting verplicht via SBR moet worden aangeleverd.

Uit het onderzoek blijkt overigens ook dat veel MKB-bedrijven in principe niet negatief staan tegenover elektronische gegevensuitwisseling met overheidsinstanties, banken en financiële intermediairs. Bedrijven zijn vooral positief over gegevensuitwisseling met intermediairs en de Belastingdienst.

Het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) en het expertisecentrum Instant Reporting van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten de bekendheid van SBR bij het MKB in vijftien branches, in samenwerking met de brancheorganisaties BOVAG, het KVGO, Koninklijke Horeca Nederland/Bedrijfschap Horeca en Catering, Transport en Logistiek Nederland en LTO Nederland.

Het complete rapport is hier te vinden.

ZZP Administratiekantoor EdeZZP Boekhouder Ede is klaar voor de nieuwe manier van communiceren met de belastingdienst. Onze software is ‘SBR proof’. In 2014 zal ook de BTW via SBR worden aangegeven.