Voorwaarden fiscaal partnerschap

fiscaal partnerschap

Er is sprake van fiscaal partnerschap als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent getrouwd.
 • U bent geregistreerd partner.
 • U bent ongetrouwd en staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), u bent allebei meerderjarig en u hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
 • U bent ongetrouwd en staat allebei op hetzelfde adres in de GBA ingeschreven en u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • U hebt samen een kind.
  • 1 van u heeft een kind van de ander erkend.
  • U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  • U bent samen eigenaar van een eigen woning.
  • Op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Let op: geldt deze situatie voor u? Maar is er sprake van verhuur op zakelijke gronden? Dan bent u geen fiscale partners. U moet dan een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
 • U was het jaar ervoor al fiscale partners.

Let op!

Woonde u in 2012 of 2013 samen met uw kind of met uw vader of moeder? Dan bent u in dat jaar alleen fiscale partners als u het jaar ervoor op 31 december allebei 27 jaar of ouder was.

Fiscaal partnerschap als één van u buiten Nederland woont.

Als 1 van u buiten Nederland woont, bent u alleen fiscale partners als die persoon kiest voor behandeling als binnenlands belastingplichtige.

Voordelen fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap biedt voordelen. Je mag namelijk samen belastingaangifte doen en voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Dat kan aantrekkelijk zijn als de ene partner een hoger belastingtarief betaalt dan de ander.Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld alle kosten voor de eigen woning of studiekosten aftrekken. De besparing door de aftrekpost is dan groter. Het maakt niet uit welke verdeling er binnen het fiscaal partnerschap wordt gemaakt, als het samen maar 100% is.

Niet alleen voordelen

Maar fiscaal partnerschap heeft niet alleen voordelen. Het is mogelijk dat je als fiscaal partner net een aftrekpost misloopt, die je in je eentje wel gekregen zou hebben. Soms hebben beide partners een huis, bijvoorbeeld van voordat ze gingen samenwonen. Als je beide huizen wil aanhouden om er afwisselend te kunnen wonen is fiscaal partnerschap niet aan te raden. Want fiscale partners mogen (op een paar uitzonderingen na) maar van één huis de hypotheekrente aftrekken.

Nieuwe regels voor het fiscaal partnerschap in 2012

Op 1 januari 2012 is er iets veranderd in de regels omtrent het fiscaal partnerschap. Voortaan ben je elkaars fiscale partner als je dat in 2011 ook was en nog steeds op hetzelfde adres staat ingeschreven.Ongehuwd samenwonenden vormen een fiscaal partnerschap als zij samen met een kind van een van beiden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Dit geldt niet als je kunt bewijzen dat er sprake is van een huur/verhuursituatie.