ZZP’er is verplicht om consument aanmaning sturen bij niet tijdige betaling.

Post Image

ZZP’ers zijn voortaan verplicht hun klanten een aanmaning te sturen om later incassokosten te mogen rekenen. Dat geldt alleen als de klant in kwestie een consument is. Dat volgt uit de nieuwe Wet Incassokosten (WIK), die per 1 juli 2012 ingegaan is. Het doel van de nieuwe wetgeving is om consumenten te beschermen tegen te […]

Read more

Belastingdienst codes op aanslagen.

Post Image

Op de Belastingdienst aangiften en aanslagen zijn vaak codes te vinden die een omschrijving geven over de soort aanslag en de periode van de aanslag. Het kan interessant zijn om deze codes te ontcijferen. Op de website van de Belastingdienst zelf is hier niets over te vinden, vandaar dat wij een lijstje voor u hebben samengesteld […]

Read more