Voorlopige aanslag 2012

Post Image

Een voorlopige aanslag is een bericht van de belastingdienst waarin staat hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Later volgt altijd een definitieve berekening. U kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet krijgen. Maandelijks bedrag voorlopige aanslag Als zelfstandig ondernemer heeft u inkomsten waarover […]

Read more

ZZP’er is verplicht om consument aanmaning sturen bij niet tijdige betaling.

Post Image

ZZP’ers zijn voortaan verplicht hun klanten een aanmaning te sturen om later incassokosten te mogen rekenen. Dat geldt alleen als de klant in kwestie een consument is. Dat volgt uit de nieuwe Wet Incassokosten (WIK), die per 1 juli 2012 ingegaan is. Het doel van de nieuwe wetgeving is om consumenten te beschermen tegen te […]

Read more

Belastingdienst codes op aanslagen.

Post Image

Op de Belastingdienst aangiften en aanslagen zijn vaak codes te vinden die een omschrijving geven over de soort aanslag en de periode van de aanslag. Het kan interessant zijn om deze codes te ontcijferen. Op de website van de Belastingdienst zelf is hier niets over te vinden, vandaar dat wij een lijstje voor u hebben samengesteld […]

Read more