MKB winstvrijstelling voor ondernemers.

MKB winstvrijstellingElke zelfstandig ondernemer heeft recht op de MKB winstvrijstelling. Deze aftrekpost is een vast percentage van de winst. Sinds 2010 hoeft u hiervoor ook niet meer aan het urencriterium te voldoen. Vanaf 2013 is de vrijstelling zelfs 14%. Het percentage wordt berekend na aftrek van de zelfstandigenaftrek.

Wie komt voor de Mkb winstvrijstelling in aanmerking?

De Mkb winstvrijstelling staat open voor iedere ondernemer voor de inkomstenbelasting. Of u daadwerkelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting bent hangt af van een aantal criteria. Om de beoordeling goed te kunnen maken stelt de Belastingdienst onder meer de volgende vragen:

  • Maakt u winst? Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
  • Hoe zelfstandig is uw onderneming? Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
  • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden? Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
  • Wie zijn uw opdrachtgevers? U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.
  • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten? U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
  • Loopt u ondernemersrisico? Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden?  Loopt u ‘ondernemersrisico’, dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
  • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming? Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.

Berekening MKB winstvrijstelling

Het percentage wordt berekend over de winst die overblijft na toepassing van de ondernemersaftrek (zelfstandigen- en startersaftrek).

De hoogte van de MKB winstvrijstelling is van grote invloed op de vraag of een BV nog wel zo aantrekkelijk is. Op de pagina ‘aangifte inkomstenbelasting‘ kunt u zien dat het gemiddelde tarief bij een winst van € 200.000 ligt op ruim 39%. Dat scheelt niet zo veel met het gecombineerde tarief van vennootschaps- en dividendbelasting (tenminste 40%), waarbij u ook nog rekening moet houden met de hogere kosten die een BV met zich meebrengt.

 Als uw ZZP boekhoudkantoor passen we uiteraard ook de winstvrijstelling toe in onze aangifte.