Investeringsaftrek 2024

Investeringsaftrek

Om in 2024 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet u een bedrag tussen € 2.801 en € 387.580 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Als u in 2023 een bedrag tussen € 2.600 en €  353.973 heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Vanaf € 2.601 tot € 63.716 is de aftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Personenauto’s komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. Een bedrijfsauto met grijs kenteken komt wel in aanmerking voor de investeringsaftrek. Voor zuinige bedrijfsmiddelen komt u ook in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Bedrijfswagen

Moment van investeren.

Het kan zijn dat het moment van aangaan van de koopverplichting (ondertekenen van de orderbevestiging) en het moment van ingebruikname of betaling in verschillende jaren valt. Bijvoorbeeld je koopt een zuinige auto in december en deze wordt op kenteken gezet en betaald in januari. Het moment van betalen is hier beslissend. Als je de investeringsaftrek nog in dit jaar wil benutten zal je een aanbetaling moeten doen van 28% voor 31 december. Hetzelfde principe geldt ook voor de milieu-investeringsaftrek.

Om de investeringsaftrek optimaal te benutten kan het soms nodig zijn om investeringen even uit te stellen of te vervroegen. Dit speelt uiteraard met name rond de jaarwisseling. Een investering bedraagt altijd meer dan € 450. Kleinere facturen komen niet in aanmerking. Wie door de belastingdienst wordt beschouwd als genieter van ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ kan de investeringsaftrek niet toepassen.

Bedrijfsruimte en investeringsaftrek.

De aankoop van bedrijfsruimte is een investering. Daarom heb je mogelijk recht op investeringsaftrek als je een pand koopt om er de onderneming in te vestigen. Koop je een pand en breng je er maar een deel van in het ondernemingsvermogen in, dan heb je alleen voor dat deel recht op investeringsaftrek. Voor de grond waar het pand op staat, heb je nooit recht op investeringsaftrek. Als de werkruimte zich in je eigen woning bevindt, heb je alleen recht op investeringsaftrek als je de ruimte uitsluitend voor de bedrijfsvoering gebruikt. Woonhuizen zijn uitgesloten van investeringsaftrek.

Afschrijven op investeringen.

Op deze investeringen moet u gedurende de levensduur afschrijven. Je mag ze dus niet in één keer als kosten van de winst aftrekken. De afschrijving wordt berekend aan de hand van drie factoren: de aanschafkosten, de vermoedelijke levensduur en de restwaarde. Voor het bepalen van de aanschafkosten kijken we naar het totaal plaatje. Dus ook de installatiekosten, notariskosten, subsidies, kortingen, etc.

Lineaire afschrijving: Meestal maken we gebruik van de lineaire afschrijvingsmethode. Je schrijft dan met een vast percentage per jaar af op de aanschafprijs minus de restwaarde. Bij een afschrijving in 5 jaar tijd, schrijven we jaarlijks 20% af tot de restwaarde. Neem je een bedrijfsmiddel halverwege het jaar in gebruik dan mag je alleen over de gebruiksperiode afschrijven. dus per 1 november in gebruik: slechts 2 maanden afschrijven!.

investeringsaftrek

Computers, software en Toebehoren: Op computers e.d. werd voorheen in 3 jaar met een restwaarde van 10% afgeschreven. Jaarlijks dus 30% van de aanschafprijs. Vanaf 1 januari 2007 ben je verplicht om af te schrijven over minimaal 5 jaar zonder rekening te hoeven houden met een restwaarde, jaarlijks dus 20% van de aanschafprijs.

Inventaris: Inventaris afschrijving in zo’n 5 tot 8 jaar afhankelijk van de aard en levensduur van de betreffende inventaris.

Investeringsaftrek

Door: Jan van de Pol

Voor advies en/of een berekening van uw investeringen of investeringsaftrek kunt u altijd contact met ons opnemen.