Veranderingen zorgtoeslag 2013

Zorgtoeslag 2013Met ingang van 1 januari 2013 verandert de zorgtoeslag voor veel mensen. In het algemeen geldt dat huishoudens met lagere inkomens een hogere toeslag ontvangen en huishoudens met hogere inkomens minder toeslag ontvangen. De inkomensgrens voor zorgtoeslag 2013 is voor tweepersoonshuishoudens gedaald van € 51.691 naar € 42.438. Dit is een behoorlijk daling, veel huishoudens hebben dan ook bericht gekregen van de Belastingdienst dat hun zorgtoeslag niet wordt verlengd.

Veranderingen zorgtoeslag in 2013

  • De maximum zorgtoeslag stijgt, hoofdzakelijk als compensatie voor het gestegen eigen risico.
  • Mensen met de hoogste inkomens die in 2012 nog zorgtoeslag kregen, verliezen de zorgtoeslag.
  • Mensen met (teveel) vermogen hebben geen recht meer op zorgtoeslag.

Zorgtoeslag alleenstaanden

In 2013 is de maximum zorgtoeslag voor alleenstaanden € 1.060. (In 2012 was dit € 838). Het inkomen waarboven alleenstaanden geen recht meer hebben op zorgtoeslag is € 30.939. (In 2012 was dit € 35.059).

Zorgtoeslag tweepersoonshuishoudens

In 2013 is de maximum zorgtoeslag voor huishoudens met 2 personen € 2.062 (in 2012 was dit € 1.742). Het inkomen waarboven huishoudens met 2 personen geen recht meer hebben op zorgtoeslag is € 42.438. (In 2012 was dit € 51.691).

Geen zorgtoeslag 2013 voor mensen met vermogen

Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 80.000, hebben met ingang van 1 januari 2013 geen recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:

  • €101.139 voor een alleenstaande,
  • €122.278 voor partners.

Post Tagged with , ,