Alsnog willekeurige afschrijving investeringen tweede helft van 2013

Willekeurige afschrijvingOp investeringen, gedaan vanaf 1 juli tot en met 31 december 2013, mag alsnog maximaal 50% worden afgeschreven. Normaal is dat maximaal 20%. Deze maatregel kan ondernemers die investeren in de laatste zes maanden van 2013 een liquiditeitsvoordeel opleveren. De willekeurige afschrijving kunt u gebruiken om de winst te drukken naast de mogelijke investeringsaftrek.

 

Eénmalige willekeurige afschrijving

De beslissing sluit aan bij de crisismaatregel willekeurige afschrijving, die vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 van kracht is geweest. Op investeringen in bedrijfsmiddelen, gedaan in juli tot en met december 2013, mag in 2013 eenmalig willekeurig worden afgeschreven. De maximale afschrijving bedraagt 50%. Anders dan bij de eerdere regelingen is het niet mogelijk in de jaren daarna willekeurig af te schrijven. Wel moet het bewuste bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Deze maatregel geldt ook voor de inkomstenbelasting.

Willekeurig afschrijven

Nu willekeurige afschrijving wordt toegestaan voor uw investeringen in de laatste zes maanden van 2013, mag u als ondernemer zelf bepalen welk bedrag aan afschrijvingskosten u in welk jaar wilt nemen. Zoals gezegd mag u in 2013 maximaal 50% afschrijven. U drukt daarmee uw belastbare winst van uw onderneming, wat betekent dat u in 2013 minder belasting verschuldigd bent dan in de situatie dat u maximaal 20% mag afschrijven. Hierdoor ontstaat een liquiditeitsvoordeel. Bij willekeurige afschrijving kunt u er bijvoorbeeld ook voor kiezen om niets af te schrijven. U bewaart de afschrijvingen dan voor komende jaren, waarin de winst van uw onderneming naar verwachting hoger zal zijn. Zo kunt u de belastbare winst van uw onderneming binnen bepaalde grenzen naar willekeur bepalen. Dat kan fiscaal voordelig zijn.

Bedrijfsmiddelen

De maatregel geldt alleen voor investeringen in zogenoemde bedrijfsmiddelen. Dit zijn goederen die u in uw onderneming worden gebruikt en behoren tot het vaste kapitaal, zoals een computer of gereedschap. Het minimum factuurbedrag is 450 euro (excl. BTW). Onder meer gebouwen, (niet zuinige) personenauto’s en goodwill zijn wel bedrijfsmiddelen, maar zijn uitgesloten van de tijdelijke willekeurige afschrijving.