Zelfstandige ondernemers gematigd positief over regeerakkoord 2012.

Zelfstandigenorganisaties reageren gematigd positief op de maatregelen die Samsom en Rutte willen nemen in de komende regeerperiode. Het meest opvallende vinden de zzp-vertegenwoordigers dat éénpitters nauwelijks voorkomen in het regeerakkoord.

“Het kabinet praat alleen over ondernemers, werknemers en flexwerkers”, zo valt Linde Gonggrijp van FNV Zelfstandigen op. Ook het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en ZZP Nederland zien dit.

“Hoewel in het gehele regeerakkoord met geen woord gesproken wordt over de 800.000 ZZP-ers heeft het regeerakkoord wel degelijk grote invloed op de zelfstandige”, aldus ZZP Nederland.Regeerakkoord Winstbox

De meest concrete verandering is de vervanging van de inkomstenbelasting voor een winstbox voor ondernemers. Deze box telt een tarief van 28 procent. Het kabinet Rutte II heeft later weer afgezien van de winstbox. Daarmee blijft ook de zelfstandigenaftrek.

Ondernemersfaciliteiten

Daar komt wel weer bij dat de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en het urencriterium komen te vervallen. Over de laatste maatregel inzake het urencriterium zijn de brancheorganisaties positief, maar over de anderen niet.

ZZP Nederland denkt dat het nieuwe systeem vooral een fikse teleurstelling zal opleveren voor de zelfstandigen met een laag inkomen. De FNV vindt “dat de belastingfaciliteiten op een andere manier beter moeten worden geregeld”, terwijl PZO van mening is dat er een compenserende maatregel moet worden gevonden.

Regeerakkoord

“Het afschaffen van de belastingaftrek zal zelfstandigen niet onaangetast achter laten en zou ertoe kunnen leiden dat deze groep gedwongen worden het ondernemerschap achter zich te laten”, verklaart PZO.

Andere maatregelen die de organisaties signaleren is de verlaging van de regeldruk  voor bijvoorbeeld de bouw, het onderwijs, de zorg en de logistiek. Verder kunnen startende ondernemers makkelijker een krediet krijgen bij Qredits.

Alle organisaties valt ook op dat veel van de plannen nog niet helemaal uitgewerkt zijn. Duidelijk is voor alle organisaties wel dat iedereen zijn steentje bij moet dragen.

Administratiekantoor ZZP Boekhouder Ede zal zich blijven inzetten voor uw optimale rendement bij de belastingaangifte ook met de nieuwe belastingregels.