Nieuwe regels hypotheekrenteaftrek 2013, starters en overdrachtsbelasting.

Vanaf 2013 veranderen zoals uitgebreid in het nieuws de regels voor hypotheken. Wat betekent dit nu voor uw hypotheekrenteaftrek 2013. Het percentage van uw aftrek wordt met 0,5% verlaagd per jaar van de maximale aftrek naar het tarief van de 3de schijf. Dit geldt ook voor bestaande hypotheken.

Hoogte hypotheek beperkt

Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de belastingmaatregelen woningmarkt hypotheekrenteaftrek 2013hoogte van de Loan-to-Value waarde beperkt tot 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Vanaf 2013 wordt de Loan-to-value geleidelijk verlaagd naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dus dat u geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te kunnen sparen, gebeurt de afbouw in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een Loan-to-Value ratio van 100% bereikt. De Loan-to-Value ratio mag wel hoger zijn als het extra bedrag gebruikt wordt voor duurzame, energiebesparende investeringen.

Maximaal 50% aflossingsvrij

Huizenkopers zijn sinds 1 augustus 2011 verplicht de hypotheek tijdens de looptijd gedeeltelijk af te lossen. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij blijven. De rest moet verplicht worden afgelost. Daarmee wordt voorkomen dat huiseigenaren aan het einde van de looptijd van de hypotheek een te grote restschuld hebben. Deze regels gelden niet voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2011.

Hypotheekrenteaftrek 2013 voor starters alleen bij volledige aflossing

Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk bij hypotheken die gedurende de looptijd volledig en annuïtair worden afgelost Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Overdrachtsbelasting definitief verlaagd naar 2%

De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd van 6% naar 2%. Hierdoor zijn de aankoopkosten lager. Dat is bedoeld ervoor te zorgen dat mensen sneller een huis kopen. Op die manier moet er meer beweging in de woningmarkt komen, bijvoorbeeld omdat starters makkelijker een woning kunnen kopen.

Rijksbegroting 2013

De overheid heeft de overdrachtsbelasting verlaagd om doorstroming van de woningmarkt te verbeteren. Ook worden de regels voor hypotheken strenger, zodat minder mensen door hun hypotheek in de financiële problemen komen. Dit staat in de Rijksbegroting van 2013. De verlaging van de overdrachtsbelasting, de gewijzigde voorwaarden om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek 2013 en het verlagen van de Loan-to-Value ratio staan in de Rijksbegroting voor 2013.

Een nieuw huis kopen kan ingewikkeld zijn, vooral vanaf 2013 met een bestaande hypotheek. De vraag is of de overheid u met de aangepaste regels wil beschermen of dat de schatkist verder gevuld moet worden. Wij als administratiekantoor ZZP Boekhouder Ede zijn er voor om de belastingregels en de hypotheekrenteaftrek 2013 en volgende jaren correct toe te passen in uw belastingaangifte.