Wegenbelasting, BPM en bijtelling in 2014

Bijtelling Renault ZoeDe afgelopen jaren zijn er stapsgewijs wijzigingen doorgevoerd voor wegenbelasting, BPM en bijtelling. Bij het maken van een juiste keuze voor een nieuwe auto zijn deze drie elementen van grote invloed. Met ingang van 1 juli 2012 werden deze regels voor BPM en bijtelling geleidelijk aangescherpt. Maar wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?

Motorrijtuigenbelasting

De vrijstelling voor wegenbelasting voor nieuwe en bestaande zeer zuinige auto’s vervalt vanaf 1 januari 2014. Semi-elektrische en electirsche auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km hebben een motorrijtuigenbelasting vrijstelling tot en met 2015.

BPM

De grenzen voor CO2-uitstoot worden jaarlijks verscherpt en daarmee dus de vrijstelling van BPM. Het al dan niet in aanmerking komen voor 14 procent bijtelling wordt bepaald door de grenzen voor CO2-uitstoot.

In de bpm wijzigt het volgende:
•Vanaf 1 januari 2015 wordt er geen onderscheid gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s, met uitzondering van de dieseltoeslag, voor de bpm;
•voor auto’s die per gereden kilometer minder uitstoten dan 83 gram geldt een vrijstelling van bpm;
•dieseltoeslag wordt vervangen door een CO2-afhankelijke dieseltoeslag, deze begint bij een uitstoot van 70 gram per kilometer.

Doordat het onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt, worden de belastinginkomsten solider. Ook wordt voor autofabrikanten de prikkel groter om steeds zuinigere auto’s op de Nederlandse markt te brengen.

Bijtelling

Een auto met 14% bijtelling is feitelijk een auto met 25% bijtelling waar 44% korting op gegeven wordt. Terwijl voor een auto met 20% bijtelling uiteindelijk 20% korting is verkregen. De hoogte van de korting op de bijtelling wordt bepaald door de CO2 uitstoot. Op het moment dat de auto op de Nederlandse weg gaat rijden is deze korting 60 maanden geldig. Daarna wordt de auto opnieuw beoordeeld aan de hand van het (dan geldende) schema.BPM vrijstelling

In 2014 verschuift de grens voor de 14% categorie voor de Diesel uitvoeringen van 88 gram naar 85 gram CO2. De grens voor de Benzine uitvoeringen gaat van 95 gram naar 88 gram CO2.

Voor de 20% categorie voor de Diesel uitvoeringen gaat van 112 naar 111 gram CO2. En voor Benzine uitvoeringen gaat de grens van 124 gram naar 117 gram CO2.

Criteria

Sinds 1 juli 2012 zijn de CO2-grenzen aangescherpt:

  • auto’s die zijn aangeschaft in de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2013 met een CO2-uitstoot lager dan 50 gr/km geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling;
  • auto’s die voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten is het 0% tarief van toepassing tot 1 januari 2017;
  • personenauto’s met een CO2-uitstoot tot maximaal 50 gr/km die aangeschaft zijn in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling;
  • auto’s die voor 1 juli 2012 op naam zijn gesteld met een 20% of 14% bijtelling houden dat lagere bijtellingspercentage totdat de auto van eigenaar wisselt. In dat geval zal het bijtellingspercentage met ingang van 1 juli 2017 worden aangepast overeenkomstig de dan geldende normen;
  • auto’s die na 1 juli 2012 op naam zijn gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.
BPM bijtelling wegenbelasting
Door: Jan van de Pol

Voor advies en/of een berekening van uw investeringen in een nieuwe auto of de bijtelling van uw huidige auto kunt u altijd contact met ons opnemen.

Post Tagged with , ,