Toegepaste arbeidskorting door werkgevers op jaaropgaaf 2013 vaak foutief.

Een belangrijk formulier in de aanloop naar de aangifte voor de inkomstenbelasting over 2013 is de jaaropgave van de werkgever. Die toont onder meer wat een werknemer bruto heeft verdiend, en levert daarnaast nog een belangrijk gegeven voor de jaarlijkse belastingaangifte: de arbeidskorting.

Wie iets meer dan 40 duizend euro per jaar verdient, moet opletten wanneer de jaaropgave van de werkgever binnenkort op de mat valt. Mogelijk krijg je onverwacht te maken met een naheffing bij de inkomstenbelasting van enkele honderden euro’s.

De arbeidskorting is een bedrag dat je in mindering mag brengen op de te betalen belasting. De manier waarop deze korting wordt toegepast, is door het kabinet Rutte II voor het fiscale jaar 2013 aangepast. Voor het inkomen boven de 40.248 euro krijg je minder korting vergeleken met voorgaande jaren.

Versobering in 2013

De piek van de arbeidskorting ligt op 1.723 euro. Dat aftrekbare bedrag krijg iemand met een bruto jaarloon tussen de 18.503 duizend euro en 40.248 euro. Op inkomsten die boven dit niveau liggen wordt een korting toegepast van 4 procent van dat extra inkomen. Zie het kader hieronder voor de opbouw.

Loonstrookje

Een probleem bij de aanpassing van de arbeidskorting is dat deze in eerste instantie via de werkgever op de (maandelijkse) loonstrookjes is ingehouden. Maar de uiteindelijke afrekening vindt plaats bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Tabel arbeidskorting

(U hebt in 2013 de AOW-leeftijd nog niet bereikt)

Arbeidsinkomen
meer dan
Arbeidsinkomen niet
meer dan
Arbeidskorting
€ 8.816 1,827% x arbeidsinkomen
€ 8.816 € 18.502 € 161 + 16,115% x (arbeidsinkomen – € 8.816)
€ 18.502 € 40.248 € 1.723
€ 40.248 € 69.573 € 1.723 – 4% x (arbeidsinkomen – € 40.248)
€ 69.573 € 550

Voorbeeld

Uw inkomen uit loondienst is € 55.000. De arbeidskorting is dan: € 1.723 – 4% x (€ 55.000 – € 40.248) = € 1.133.