Startersaftrek

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. U kunt over 2015 of 2016 een extra bedrag van € 2.123 aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:Startersaftrek, ons administratiekantoor begeleidt startende ondernemers.

  • U kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen.
  • U was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

In Belastingplan 2012 is geregeld dat de startersaftrek niet meer jaarlijks wordt bijgesteld aan de inflatie.

Urencriterium

In andere woorden is startersaftrek (officiële naam: ‘Extra zelfstandigenaftrek starters’) een verhoging van de zelfstandigenaftrek voor beginnende ondernemers. Dat betekent dat alleen zelfstandigen van wie de winst komt uit onderneming en die voldoen aan het urencriterium, in aanmerking komen voor deze aftrekpost. Voor starters met een arbeidsongeschiktheidsuitkering geldt een verlaagd urencriterium van 800 uur. Daarnaast moet je natuurlijk starter zijn: je hebt tijdens de eerste vijf jaar van je onderneming maximaal drie keer recht op startersaftrek.

Het bedrag van de startersaftrek wordt opgeteld bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Er kan dus geen startersaftrek zijn zonder zelfstandigenaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst. U hebt dan een verlies. U kunt dit verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Hebt u geen andere inkomsten, dan kunt u het verlies verrekenen in andere jaren.

Record aantal oriënterende starters in 2012

De landelijke Startersdag van de Kamer van Koophandel in 2012 heeft dit jaar ruim 21.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 2.000 meer dan het jaar daarvoor. Hoewel er in 2012 minder starters zijn geregistreerd (ca -3% ten opzichte van vorig jaar) lijkt het er wel op dat meer mensen zich oriënteren op een zelfstandig bestaan. De economische crisis speelt daarbij ongetwijfeld een rol. Het aantal bezoekers van de Startersdag dat aangaf op dit moment werkeloos te zijn, lag ruim 3% hoger dan vorig jaar.

Van de bezoekers van de Startersdag was iets meer dan de helft (54%) man. De categorie 40-plus groeide ten opzichte van vorig jaar het meest (+5%). De meeste bezoekers (56%) gaven aan te willen starten in de dienstverlening.

De Kamer van Koophandel organiseert jaarlijks in november een Startersdag op 18 locaties in Nederland. Startende ondernemers kunnen terecht voor alle informatie omtrent het starten van een bedrijf. Er is een informatiemarkt en er worden presentaties gegeven over onder andere financiën, marketing en social media. Ook is er gelegenheid om te netwerken.

Ons administratiekantoor begeleidt starters niet alleen met hun administratie maar ook met andere belangrijke zaken zoals marketing, netwerken, oriëntatie en communicatie.